A Pictorial Collective magyar fotóriporterek csoportja. Létrejöttét az motiválta, hogy olyan fotográfiai közösség alakuljon, amelyben a tagok egymástól függetlenül, de egymást inspirálva dolgozhatnak.

Mi, a PC tagjai hiszünk benne, hogy a fotográfusok tanúk és hírvivők. Fontos számunkra a mindennapi helyzetek, különféle problémák bemutatása egyéni véleménnyel és látásmóddal.

Hárman indítottuk el a kollektívát: mindannyian saját érzéseinkre és benyomásainkra támaszkodva láttatjuk az általunk választott témákat – a legkülönbözőbb társadalmi és földrajzi környezetekben.